Datum uitspraak: 28-05-2020
Nummer uitspraak: 109226
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling stapt over naar een andere school van hetzelfde bevoegd gezag, in verband met een profiel dat hij wil gaan volgen. Binnen korte tijd ontstaan fricties tussen school en de leerling en na drie maanden komt de leerling thuis te zitten. De school vraagt een tlv-vso aan, die wordt toegekend. 

Advies van de Commissie 
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
Het besluit tot afgifte van de tlv lijkt te zijn ingegeven door de wens het thuiszitten van de leerling te doorbreken. Maar daar dient een tlv niet voor. Bovendien kleven er verschillende gebreken aan de tlv. 
De deskundigenverklaringen voldoen niet. De tlv is niet goed gemotiveerd. Het dossier biedt te weinig inhoudelijke aanknopingspunten voor de conclusie dat aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling het beste tegemoet gekomen kan worden in het voortgezet speciaal onderwijs.