Datum uitspraak: 06-07-2020
Nummer uitspraak: 109281
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder van een leerling is het oneens met een verwijzing naar het vso. Zij meent dat de beslissing niet is gebaseerd op actuele informatie over haar zoon. Ook wijst de moeder erop dat het besluit niet goed gemotiveerd is en de deskundigenverklaringen onjuist zijn opgesteld. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven.

Toelichting
Er zitten formele gebreken aan het besluit. De tlv moet goed worden gemotiveerd en worden voorzien van nieuwe deskundigenverklaringen. Drie deskundigen hebben één gezamenlijk advies uitgebracht. Dat is in de wet niet zo geregeld. Er moet sprake zijn van tenminste twee zelfstandige verklaringen. Het samenwerkingsverband dient dit te herstellen. Inhoudelijk houdt de tlv stand.