Datum uitspraak: 01-10-2021
Nummer uitspraak: 2021013107
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling heeft een ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van motivatie. Ondanks de ingezette extra ondersteuning en begeleiding blijft de leerling betrokken bij conflictsituaties en incidenten. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-vso toe. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De school kan, ondanks alle ingezette begeleiding, niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling heeft een gespecialiseerde, gestructureerde, voorspelbare en prikkelarme onderwijssetting met veel leerkrachtnabijheid nodig. Een plaatsing op het vso is daarom het meest passend.