Datum uitspraak: 01-10-2021
Nummer uitspraak: 2021013003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling vertoont impulsief, zelfbepalend en grensoverschrijdend gedrag, waardoor veel conflictsituaties ontstaan. Ondanks de ingezette extra ondersteuning en begeleiding gaat het niet beter. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-vso toe. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De school kan, ondanks alle ingezette begeleiding, niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling heeft structureel ondersteuning nodig en de kans is groot dat hij in het regulier onderwijs langdurig thuis komt te zitten. Een vso-school kan de juiste ondersteuning voor de leerling bieden.