Datum uitspraak: 18-12-2019
Nummer uitspraak: 108936
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met de diagnose ADHD zat in het tweede jaar vmbo-gl. Vanwege zijn gedrag werd de leerling voor 13 weken op een bovenschoolse voorziening geplaatst. Naar aanleiding van een aanvraag van de school heeft het samenwerkingsverband een tlv-vso afgegeven. Ouders zijn het met dit tlv-besluit oneens.

Advies van de Commissie
Het besluit kan niet worden gehandhaafd. De ondersteuningsbehoefte van de leerling moet in kaart worden gebracht. Daarnaast moeten er twee nieuwe deskundigenverklaringen worden opgesteld. Ook moet het samenwerkingsverband motiveren waarom vso en niet vmbo-kader voor de leerling passend is.

Toelichting
Pas na de afgifte van de tlv zijn de deskundigenverklaringen opgesteld. Hierdoor zijn de belangrijkste overwegingen van de deskundigen niet bij het besluit meegenomen. Daardoor is niet inzichtelijk hoe het samenwerkingsverband tot zijn besluit is gekomen. Mogelijk heeft de leerling een extra ondersteuningsbehoefte. Dat de leerling daardoor op het vso is aangewezen en niet op het vmbo-kader is niet helder geworden.