Datum uitspraak: 20-12-2021
Nummer uitspraak: 2021017096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-school) vraagt in overleg met ouders voor de leerling van vijftien jaar een tlv aan voor de duur van vier jaar. Conform het beleid van het samenwerkingsverband kent zij een tlv toe van drie jaar. Deze tlv loopt af aan het eind van het schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt. Ouders kunnen zich niet vinden in de duur van de afgegeven tlv en de toegekende bekostigingscategorie laag.

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
Het samenwerkingsverband heeft in overeenstemming met het beleid een tlv afgegeven die geldig is tot het einde van het schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt. Het samenwerkingsverband heeft deugdelijk gemotiveerd waarom niet is afgeweken van het beleid. Het is nog niet duidelijk of een extra onderwijsjaar nodig is. Als dit rond het achttiende levensjaar van de leerling het geval blijkt te zijn, kan alsnog tot een extra jaar verlenging worden overgegaan.