Datum uitspraak: 07-11-2018
Nummer uitspraak: 108429
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerlinge kampt met bovenmatige angst- en dwangklachten. Er is sprake van concentratie- zelfsturings- en structureringsproblemen. Zij verzuimt buitenmatig veel. Haar leervermogens staan niet ter discussie. De school voor regulier vo kan geen onderwijsondersteuning bieden en vraagt een tlv aan.

Advies van de Commissie   
Het bezwaar is ongegrond. De motivering van de beslissing is niet toereikend en moet aangevuld worden.

Toelichting
De leerling is vastgelopen in het regulier onderwijs en zit thuis. De problematiek van de leerling is verergerd en heeft tot grote achterstanden geleid. De ondersteuningsbehoefte van de leerling wijst op wenselijkheid van plaatsing in het VSO. Maar de beslissing is niet voldoende gemotiveerd. Het samenwerkingsverband moet dat verzuim herstellen.