Datum uitspraak: 16-04-2002
Nummer uitspraak: 102141
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Administratief medewerker schooladministratie met maximumschaal 3 maakt bezwaar tegen de functiebeschrijving in relatie tot de door haar verrichte werkzaamheden en is van mening dat de functie van administratief medewerker B op haar van toepassing is. De Commissie is van oordeel dat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op de ijkdatum de bij de functie van administratief medewerker B behorende werkzaamheden nagenoeg geheel vervuld heeft. Het door de werkgever gemaakte onderscheid aangaande de financieel-administratieve werkzaamheden is niet juist nu beide functieomschrijvingen op dit punt geen onderscheid kennen. Ook heeft de werkgever onvoldoende weten helder te maken waarin het veronderstelde onderscheid in speelruimte tussen de functies zou liggen.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: