Datum uitspraak: 21-06-2002
Nummer uitspraak: 102052
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is boekhoudkundig/financieel medewerker met maximumschaal 6. Hij is van mening dat niet alle taken van zijn functie zijn meegewogen. Zo heeft hij vanwege de werkdruk bepaalde werkzaamheden in zijn functiebeschrijving als niet uitvoerbaar vermeld. Deze werkzaamheden behoren echter wel tot zijn functie. Bovendien worden zijn werkzaamheden bij andere instellingen gewaardeerd op schaal 7-niveau. Ook zijn verschillende door hem uitgevoerde werkzaamheden niet meegenomen. Ook is de werknemer nooit verteld is dat er ook een medewerker A naast zijn functie van medewerker B binnen de organisatie was. Het onderscheidende onderdeel tussen deze functies, controle etc. voert hij ook uit. De Commissie kan niet inzien waarom de werknemer verklaard heeft bepaalde werkzaamheden als niet uitvoerbaar te hebben vermeld. Deze werkzaamheden maken immers in dat geval geen deel uit van de functie en kunnen niet worden meegenomen voor de waardering van de functie. Voorts gaat de Commissie voorbij aan de stelling van de werknemer dat zijn functie elders gewaardeerd wordt met schaal 7 nu dit niet nader toegelicht of voldoende onderbouwd is. De Commissie is van oordeel dat de werknemer ook voor het overige niet voldoende heeft onderbouwd waarom de functie gewaardeerd zou moeten worden op maximumschaal 7. Dat er sprake is geweest van een onderbezetting op de afdeling houdt naar het oordeel van de Commissie niet in dat daarmee de functie hoger gewaardeerd zou moeten worden. Immers, hiermee wordt de functie niet inhoudelijk veranderd of aangepast. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: