Datum uitspraak: 05-02-2014
Nummer uitspraak: 105995
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever dient de bij de instelling voorkomende functies te beschrijven en te waarderen op basis van fuwa-bve. Uit het enkele feit dat lessen meetellen voor de onderwijstijd kan niet worden afgeleid dat de lessen verzorgd zijn op Docentniveau. Daar is meer voor nodig. Het gebruik van de term lessen is evenmin bepalend voor de beoordeling of het onderricht wordt gegeven op Docentniveau. Immers, ook een Hoofdinstructeur (fuwa-bve voorbeeldfunctie 20024654) verzorgt lessen maar is volgens de fuwa-systematiek geen Docent. Voor de werkzaamheden van bezwaarde gelden niet de taken en zelfstandige verantwoordelijkheid die wel van toepassing zijn op de functie van Docent LB. Eerder sluiten de werkzaamheden van bezwaarde aan bij een functie waarbij studenten worden geïnstrueerd en begeleid bij hun ontwikkeling in de beroepspraktijk. Thans is niet gebleken dat het zwaartepunt van de werkzaamheden van bezwaarde zich bevindt op een hoger niveau dan schaal 9, zodat het bezwaar ongegrond is. In de functiebeschrijving blijken twee taken die 40% van de werkzaamheden uitmaken, niet te zijn opgenomen. Een dergelijke functiebeschrijving is niet adequaat, zodat alsnog alle werkzaamheden van bezwaarde conform de fuwa-systematiek beschreven en gewaardeerd moeten worden door een externe fuwa-deskundige. 

Trefwoorden: