Datum uitspraak: 22-08-2002
Nummer uitspraak: 102063
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10 maakt bezwaar tegen de functiebeschrijving in relatie tot de haar opgedragen werkzaamheden en is van mening dat de functie van BVE-docent met maximumschaal 11 op haar van toepassing is. De werkneemster is na een verandering in de organisatie geplaatst op het cursistenbureau en de Commissie stelt vast dat zij sinds 1988 geen lesgevende taken meer heeft verricht. Met de interne bezwarencommissie is de Commissie van oordeel dat de werkzaamheden van de werkneemster onvoldoende tot uiting komen in de beschrijving van de functie van docent schaal 11. Niet kan worden gezegd dat deze werkzaamheden gelijk zijn aan deze functieomschrijving. Dientengevolge is de Commissie van oordeel dat voor de functie van de werkneemster in overleg tussen partijen een functiebeschrijving dient te worden vastgesteld die ter waardering dient te worden voorgelegd aan een externe Adviescommissie waarna de werkgever de waardering dient vast te stellen.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: