Datum uitspraak: 14-02-2002
Nummer uitspraak: 102136
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10, bepleit plaatsing in de functie van BVE-docent 11 vanwege de werkzaamheden als coördinator en de werkzaamheden voor de Kanobond en de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage) die hij op de peildatum verrichtte. De Commissie is van oordeel dat de werknemer geen coördinerende werkzaamheden heeft verricht en zich kon beperken tot lesgevende taken. De werkzaamheden voor de Kanobond en V.O.S. betreffen eveneens lesgevende taken binnen een afgebakend onderdeel van Sport en Recreatie.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: