Datum uitspraak: 07-02-2002
Nummer uitspraak: 102134
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10, bepleit een hogere waardering van zijn functie bij in diensttreding per 01-10-1999 omdat hij werkzaamheden verricht als trainer HBN (Her-, Bij- en Nascholing) en voor zijn functie zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het onderwijstraject, het klantcontact, het opbouwen van een netwerk en brede theoretische kennis en praktijkkennis vereisten zijn. De Commissie is van oordeel dat de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het organiseren en het verzorgen van in omvang beperkte cursussen/trainingen, zijnde een afgebakend onderdeel van HBN en dat het daarbij primair het overbrengen van kennis op onderdelen binnen vastgestelde kaders betreft. De Commissie is van oordeel dat deze werkzaamheden geheel zijn terug te vinden in de functiebeschrijving van BVE-docent 10. Voor de functie is algemeen theoretische en praktisch gerichte (specialistische) kennis op het vakgebied vereist. De verantwoordelijkheid voor de acquisitie en het opbouwen van een netwerk ligt bij de afdeling Marketing.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: