Datum uitspraak: 07-02-2002
Nummer uitspraak: 102133
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10, maakt bezwaar tegen de waardering van zijn functie als die van BVE-docent 10. Werknemer meent op grond van zijn werkzaamheden in aanmerking te komen voor de functie van BVE-docent 11. De werknemer stelt geheel zelfstandig de opleiding te verzorgen, bijscholingen en trainingen te verzorgen en velerlei in- en externe contacten te hebben.
De Commissie is van oordeel dat de werknemer weliswaar verantwoordelijk is voor de opleiding maar dat dit niet inhoudelijk geschiedt op een zodanig niveau dat dit schaal 11 zou rechtvaardigen. De bijscholing en training betreffen primair het overbrengen van kennis en valt onder 3.b. tweede aandachtsstreep en 3.c. eerste en derde aandachtsstreep van de functiebeschrijving BVE-docent 10. Voor de acquisitie en het opbouwen van een netwerk is de afdeling marketing verantwoordelijk.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: