Datum uitspraak: 17-01-2002
Nummer uitspraak: 102132
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docente met maximumschaal 10 is in het kader van de invoering van FUWA-BVE geplaatst in de functie van BVE docent 10. Werkneemster maakt aanspraak op een 11-functie vanwege de ontwikkeling van onderwijsproducten op gebied van communicatie en het acquireren van werkzaamheden door het binnenhalen van contracten met het bedrijfsleven.
De Commissie is van oordeel dat de productontwikkelingen niet kunnen worden aangemerkt als 11-werkzaamheden omdat het gaat om aanpassingen van bestaande producten aan de vraag van de opdrachtgever en deze een beperkt vakgebied betreffen. De acquisitiewerkzaamheden zijn naar het oordeel zwaarder dan deze, genoemd in de functiebeschrijving van de BVE docent 10. Voor deze werkzaamheden scoort de functie van werkneemster op kenmerk 7 (complexiteit van de beslissingen) een 4 in plaats van een 3 zodat het scoretotaal van de functie 46 punten bedraagt hetgeen op grond van de conversietabel plaatsing in een schaal 10-functie rechtvaardigt.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: