Datum uitspraak: 10-10-2002
Nummer uitspraak: 102065
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docente met maximumschaal 10 maakt bezwaar tegen waardering in de ijkfunctie BVE-docent 10. De Commissie constateert dat de door de werkgever gevolgde procedure voor de waardering van de functie juist is. Voor wat betreft het bezwaar van de werknemer dat sprake is geweest van het door de werkgever waarderen van functies niet op grond van functie-inhoud, maar afhankelijk van waar deze werden uitgeoefend, oordeelt de Commissie dat zij in eerste instantie slechts bevoegd is op de daartoe aangevoerde gronden te toetsen of de functie juist is gewaardeerd. Het staat de Commissie niet vrij de waardering van de functies van het personeel van de instelling in onderlinge samenhang te toetsen in een individuele bezwarenprocedure als de onderhavige. Dit zou onder omstandigheden anders kunnen zijn, bijvoorbeeld indien sprake zou zijn van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Indien dit het geval zou zijn zou daarbij vervolgens ook nog aangetoond moeten worden dat de waardering van de functie in het concrete geval hoger zou moeten zijn. Voorts merkt de Commissie op dat de werknemer ook onderwijsontwikkeltaken heeft vervuld doch dat deze het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprogramma's betreffen, hetgeen werkzaamheden zijn die behoren tot de functie van BVE-docent 10.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: