Datum uitspraak: 03-05-2002
Nummer uitspraak: 102142
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is conciërge B met maximumschaal 3 maakt bezwaar tegen de beschreven functie in relatie tot de opgedragen werkzaamheden. Werknemer voert aan dat hij veelomvattende onderhoudswerkzaamheden verricht die de functie naar een hoger niveau brengen. De Commissie constateert dat de functie een eenzijdig karakter heeft gekregen door de nadruk die op de onderhoudswerkzaamheden is komen te liggen. Deze werkzaamheden zijn echter niet van een zodanige aard dat deze de functie zwaarder maken. Daarnaast verricht de werknemer de overige bij de functie van conciërge B behorende werkzaamheden zodat ook op grond daarvan de functie als passend beschouwd moet worden.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: