Datum uitspraak: 21-08-2012
Nummer uitspraak: 105350
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde is in eerste instantie in het kader van een ID-baan, maar vervolgens in een regulier dienstverband, werkzaam als conciërge. De werkgever heeft diverse conciërgefuncties. Bezwaarde is de functiebeschrijving conciërge B toegekend, een assisterende functie. De Commissie komt tot de conclusie dat de opgedragen werkzaamheden anders zijn dan die van conciërge B en daarmee onvoldoende passend zijn. Het staat echter niet op voorhand vast dat de functie conciërge C (schaal 3) wel passend is. 
Daarnaast wijst de Commissie op een aantal inconsistenties in de waardering van de diverse conciërgefuncties. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: