Datum uitspraak: 22-05-2003
Nummer uitspraak: 102210
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit maximumschaal 13, vanwege de door hem verrichte werkzaamheden. De werknemer is van mening dat zijn functie een geheel nieuwe functie is die een veel zwaardere en meer diepgaande verantwoording en impact binnen de organisatie kent dan de referentiefunctie van hoofd financiën. Het verschil in zwaarte is volgens de Commissie in de waardering van de functie tot uiting gekomen in de gezichtspunten "verantwoordelijkheid" en "problematiek". De werknemer geeft ook aan dat enkele aspecten van zijn functie niet voorkomen in de referentiefunctie, zoals het coördineren tussen informatiebehoefte, - verwerking en -verstrekking en anderzijds het coördineren tussen planning, controle en informatiesysteem. De functies in de door de werkgever gehanteerde systematiek worden beschreven op hoofdlijnen zodat het niet mogelijk zijn om alle aspecten van een functie terug te vinden in de functiebeschrijving. De door de werknemer veronderstelde taken ten aanzien van strategische beleidsplannen en implementatie van strategie zijn niet in zijn functiebeschrijving opgenomen en zijn ook voor het overige niet gebleken.
Advies aan de werkgever: bezwaar ongegrond verklaren.

Trefwoorden: