Datum uitspraak: 08-12-2004
Nummer uitspraak: 102675
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Hogeschool heeft de door de cao-hbo voorgeschreven systemen fuwa-hbo en Hay nog niet ingevoerd. Derhalve zijn voor de beoordeling van het bezwaar de functiekarakteristieken en -beschrijvingen, zoals opgenomen in de cao-hbo, bepalend. De formatieve ruimte is niet bepalend aangezien voor de opleiding geen formatieplan is vastgesteld en bovendien de formatieve ruimte geen reden kan zijn om een werknemer, aan wie werkzaamheden zijn opgedragen die de functie van hogeschooldocent rechtvaardigen, een waardering als hogeschooldocent te onthouden. Het is aan de werkgever om er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden binnen de vastgestelde formatieve normen worden uitgevoerd. De werkzaamheden van de werknemer voldoen aan de functiebeschrijving van hogeschooldocent 12. Leidinggeven als bedoeld in punt 2 van de functiebeschrijving dient slechts in voorkomende gevallen te worden uitgevoerd en de werknemer heeft onweersproken gesteld dat die gevallen niet voorkomen. Functiebeschrijving van hogeschooldocent is passend.
Bezwaar gegrond met advies de functie te waarderen als hogeschooldocent schaal 12.

Trefwoorden: