Datum uitspraak: 28-06-2012
Nummer uitspraak: 104875
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Waar bezwaarde stelt dat haar werkzaamheden onjuist zijn beschreven en gewaardeerd en de functie Docent LC voor haar passend is, dient zij deze stelling voldoende aannemelijk te maken. In dat kader mag worden verwacht dat bezwaarde haar rol als beleidsontwikkelaar, haar rol in projectteams en haar rol als specialist voldoende concretiseert en toetsbaar maakt. Meer dan eens wijst bezwaarde zonder concrete onderbouwing op haar deelname aan een collectief, een team, project of commissie. Bezwaarde maakt niet duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden haar werkzaamheden voor die commissies met zich meebrengen, hoe de besluitvorming ten aanzien van voorstellen bijvoorbeeld tot stand komt, welke rol zij daarbij heeft, de kaders waarbinnen wordt gewerkt en het niveau van haar werkzaamheden. De Commissie is niet gebleken dat de werkzaamheden van bezwaarde tijdens het refertejaar niet in overeenstemming zijn geweest met de functie Docent LB. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: