Datum uitspraak: 12-12-2014
Nummer uitspraak: 106375
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer voert aan dat hij verschillende werkzaamheden op LC niveau verricht.
De primaire taak van de docent LB is lesgeven en de werknemer, zo blijkt uit de overgelegde taakplaatjes, is voor het grootste deel van zijn betrekkingsomvang en daarmee in overwegende mate belast met lesgevende taken. De opgevoerde taken aangaande curriculumplanning en examinering behoren tot de werkzaamheden van de docent LB en de werknemer is niet eindverantwoordelijk voor de examens. Niet gebleken is dat de gestelde ontwikkeling van het curriculum voor Engels meer was dan actualisatie van het eigen vakgebied of dat dit een afdeling overstijgende ontwikkeling betrof, zoals van een functiehouder docent LC mag worden verlangd. De verantwoordelijkheid voor het programma in alle jaren betreft de vormgeving en begeleiding van het leerproces en maakt, net als de individuele begeleiding van studenten als zodanig ook deel uit van de functie van docent LB. De gestelde complexiteit van de werkzaamheden is afwezig. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: