Datum uitspraak: 15-11-2012
Nummer uitspraak: 105394
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde is sedert vijf jaren de afgevaardigde van het team. De werkzaamheden die met deze taak samenhangen zijn op LB-niveau. Bezwaarde is overwegend belast met de afstemming van theorie op de praktijk binnen de grenzen van zijn eigen vakgebied. Daarbij doen zich geen functieverzwarende elementen voor. De werkzaamheden verlangen een algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied. De werkzaamheden zijn in overeenstemming met de functie Docent LB. Bezwaar ongegrond.
De Commissie plaatst opmerkingen over de noodzaak tot onderhoud aan het functiebouwwerk. Onder andere over de voor de functie Docent LB niet te rechtvaardigen score 4 op de kenmerken 13 en 14, mede gezien de samenhang met kenmerk 12 waar de LB-functie een 3 scoort.

Trefwoorden: