Datum uitspraak: 26-01-2011
Nummer uitspraak: 104666
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent havo-vwo bepleit indeling in functie docent LC vanwege zijn onderwijsontwikkelwerkzaamheden. De verschillen tussen de gewijzigde functiebeschrijvingen voor de docent LB en LC komen tot uitdrukking op de kenmerken 2 (doel van de werkzaamheden), 10 (wijze van controle) en 11 (kennis) waar de docent LC een 4 scoort en de docent LB een 3. De voorbeelden die bezwaarde heeft gegeven van werkzaamheden die zich op LC-niveau zouden bevinden, dateren van jaren voor de peildatum. Op de peildatum verrichtte hij deze werkzaamheden niet. Een score 3 op kenmerk 2 is daarmee op zijn plaats. Voorts zijn de scores op kenmerk 10 en 11 passend. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: