Datum uitspraak: 26-01-2011
Nummer uitspraak: 104662
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent en stagebegeleider praktijkonderwijs bepleit indeling in functie docent LC omdat hij inhoudelijke kartrekker is en collega's begeleidt en coacht. De verschillen tussen de gewijzigde functiebeschrijvingen voor de docent LB en LC komen tot uitdrukking op de kenmerken 2 (doel van de werkzaamheden), 10 (wijze van controle) en 11 (kennis) waar de docent LC een 4 scoort en de docent LB een 3. Het introduceren van certificaten in het praktijkonderwijs en de stagewerkzaamheden van bezwaarde betreffen niet zozeer onderwijsontwikkelwerkzaamheden, als wel uitvoerende taken. Die passen binnen de werkzaamheden van een docent LB. Bezwaarde was op de peildatum niet belast met onderwijsprogrammering, -ontwikkeling of beleidsontwikkeling. De samenwerking met collega's bestaat uit collegiale consultatie, afstemmen en informeren. Een score 3 op kenmerk 3 is met deze werkzaamheden in overeenstemming. Voorts zijn de scores op kenmerk 10 en 11 passend. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: