Datum uitspraak: 11-01-2011
Nummer uitspraak: 104573
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit een indeling in de functie docent LC omdat hij belast is geweest met onderwijsontwikkeling en collega's heeft begeleid.
De verschillen tussen de functiebeschrijvingen voor de docent LB en LC komen tot uitdrukking op de kenmerken 2, 10 en 11 waar de docent LC een 4 scoort en de docent LB een 3. Volgens de kenmerken en scores FUWA VO wordt voor het toekennen van een score 4 op kenmerk 2 (doel van de werkzaamheden) verlangd dat de functionaris beleidsontwikkelende werkzaamheden verricht, onderwijsprogramma's ontwikkelt of de werkzaamheden zijn gericht op de ontwikkeling en vernieuwing van het eigen vakgebied.
De bijdragen van de werknemer aan de ontwikkeling van remedial teaching en de leertuinen hebben zich afgespeeld ruim voor de peildatum en blijven derhalve thans buiten beoordeling. De werkzaamheden op de peildatum betreffen het geven van onderwijs binnen de lwoo-leertuin waarbij de werknemer met collega's afstemt over leerstofmogelijkheden. Dit behoort tot het reguliere werk van een LB-docent. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: