Datum uitspraak: 18-03-2013
Nummer uitspraak: 105619
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Vereenvoudigde behandeling.
Werkneemster voert aan dat beleidsvormende en -ontwikkelende taken geen deel uitmaken van haar functie en als deze taken wel aan haar kunnen worden opgedragen, dit dient te leiden tot een hogere waardering van haar functie.
Vanaf het begin van de benoeming van de werkneemster behoorden beleidsvormende en -ontwikkelende taken tot haar functie. Dat de werkgever er blijkbaar niet voor gekozen heeft haar daadwerkelijk deze taken te laten vervullen, maakt dat niet anders.
Er zijn derhalve geen taakverzwarende elementen aan de functie toegevoegd die zouden kunnen leiden tot een hogere waardering van de functie. Deze elementen maakten immers al onderdeel uit van de functie. De werkgever heeft de functie van de werkneemster juist gewaardeerd. Het bezwaar is kennelijk ongegrond.