Datum uitspraak: 09-12-2011
Nummer uitspraak: 105116
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde verricht zijn werkzaamheden binnen het simulatiebedrijf van een praktijkopleiding. In die instructieruimte werkt hij nauw samen met een collega-docent. De door bezwaarde beoogde functie Docent 1B (uit het voorbeeldmateriaal FUWA BVE) is van een geheel andere aard en inhoud dan de functie van Instructeur. De werkzaamheden uit de voorbeeldfunctie Instructeur richten zich op praktijkinstructie, derhalve het bijbrengen van vaardigheden. De werkzaamheden uit de functiebeschrijving Docent 1B zijn gericht op het verzorgen van het volledige onderwijsleerproces en derhalve op kennisoverdracht en het leveren van bijdragen aan onderwijsontwikkeling. In het systeem van FUWA is de bevoegdheid van bezwaarde niet relevant. Van belang is dat de werkzaamheden van bezwaarde in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving en correct zijn gewaardeerd. Dat de werkzaamheden van bezwaarde afwijken van de aan hem toegekende functie Instructeur is niet gebleken. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: