Datum uitspraak: 30-11-2011
Nummer uitspraak: 104960
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wenst waardering van de functie in schaal 8.
Het bezwaar is ontvankelijk omdat de weigering van de werkgever om in het kader van het zogenoemde functieonderhoud een nieuw onderzoek te doen en een nieuw besluit te nemen, een fictief besluit is waartegen bezwaar bij de Commissie open staat. De Commissie heeft na afloop van de zitting partijen opgedragen hun standpunten nader schriftelijk te onderbouwen en een functiebeschrijving op te stellen geldend voor de werkzaamheden van bezwaarde per 23 januari 2011. Daarop heeft de werkgever bezwaarde een functie Intaker/ondersteuner PCL, gewaardeerd in salarisschaal 7 aangeboden. Partijen verschillen van mening op de kenmerken 2, 3, 8 en 9. Voor de door bezwaarde op de peildatum uitgevoerde werkzaamheden acht de Commissie een score 2 op die kenmerken passend. Daarnaast heeft de werkgever als gevolg van de schaal-7-functie aan bezwaarde de volledige interpretatiescores 3 op de kenmerken 1, 7, 4, en 6 verstrekt die volgens FUWA-PO wijzen op interpretatie van nieuwe situaties en complexe problemen. Die zijn (te) ruim voor de werkzaamheden en beslissingsruimte van bezwaarde. Daarom is de waardering van de functie Intaker/ondersteuner PCL in schaal 7, hoofdgroep IIIc meer dan het niveau van de werkzaamheden van bezwaarde op de peildatum rechtvaardigt. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: