Datum uitspraak: 03-09-2002
Nummer uitspraak: 102057
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer maakt bezwaar tegen de functiebeschrijving in relatie tot de door haar verrichte werkzaamheden. Werknemer voert aan dat de functiebeschrijving onvolledig is, en dat daaraan nog een aantal taken moeten worden toegevoegd. De Commissie overweegt dat de feitelijk leidinggevende van werknemer ter hoorzitting van de interne bezwarencommissie dit bezwaar van werknemer expliciet heeft onderschreven. De Commissie oordeelt dan ook dat deze ontbrekende werkzaamheden eveneens dienen te worden opgenomen in de functiebeschrijving en verklaart het bezwaar zodoende gegrond en draagt de werkgever op om tot een passende functiebeschrijving en waardering van de functie te komen, zo nodig na het eerst inwinnen van extern waarderingsadvies. Voorts oordeelt de Commissie nog dat de functie van werknemer en die van haar collega's, die in essentie dezelfde werkzaamheden verrichten, op ongelijke wijze is gewogen, hetgeen de Commissie niet zorgvuldig acht en tevens in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: