Datum uitspraak: 15-01-2014
Nummer uitspraak: 105950
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wenst waardering in schaal 8. Het zwaartepunt van de werkzaamheden betreft de digitalisering en registratie van post d.m.v. de applicatie HotDocs. Bezwaarde maakt mappen aan in deze applicatie, wijst gebruikers waar zij bepaalde bestanden in die mappenstructuur kunnen vinden en verwerkt foutmeldingen. Voor het oplossen van problemen met het systeem is een hulpstructuur ingericht met ICT-deskundigen zodat bezwaarde problemen met het systeem niet zelf hoeft op te lossen. Aldus werkt bezwaarde met de applicatie HotDocs overwegend als gebruiker en niet, zoals een Functioneel Beheerder wel doet, inhoudelijk in die applicatie. Werkzaamheden die het niveau van een schaal 6-functie overstijgen zijn niet gebleken. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: