Datum uitspraak: 24-09-2014
Nummer uitspraak: 106312
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat haar werkzaamheden als telefoniste/receptioniste niet passen binnen de functiereeks voor medewerker facilitaire zaken, omdat zij veel van de daarin genoemde werkzaamheden niet verricht. De functie administratief medewerker A schaal 4 vindt zij wel passend. De werkgever heeft het functiebouwwerk opgebouwd door middel van generieke functiereeksen. Daarin worden werkzaamheden breed en algemeen beschreven waardoor onder die reeksen verschillende soorten van functies/werkzaamheden kunnen vallen. Het enkele feit dat een generieke functiebeschrijving naast werkzaamheden van een telefoniste/receptioniste, ook technische of conciërgetaken bevat, maakt niet dat de functie daardoor voor een telefoniste/receptioniste niet passend is. Het inhoudelijke zwaartepunt in de werkzaamheden van de werknemer hangt direct samen met haar taken als receptioniste/telefoniste. Daarnaast vervult zij lichte administratieve werkzaamheden, die overwegend voortvloeien uit en in het verlengde liggen van haar taken als receptioniste/telefoniste. De plaatsing in een facilitaire functiereeks is daarmee voldoende passend en niet onredelijk. De functie medewerker facilitaire zaken A is passend. Het bezwaar is ongegrond.

Trefwoorden: