Datum uitspraak: 10-10-2002
Nummer uitspraak: 102046
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De functie van managementassistent is In het kader van het onderhoudstraject per 01-08-2000 gewaardeerd als de op de instelling ingevoerde functie van medewerker onderwijsorganisatie en planning met maximumschaal 7. De werknemer is van mening dat de functie met maximumschaal 8 moet worden gewaardeerd omdat deze op drie kenmerken (effect van de werkzaamheden, dynamiek van de werkzaamheden en effect van de beslissingen) een 3 in plaats van een 2 dient te scoren. De Commissie is van oordeel dat de drie scores juist zijn. De werknemer verricht met name roosterwerkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de inhoud van het werk van de docenten en hebben een effect dat op zeer korte termijn merkbaar is. Daarenboven variëren de werkzaamheden als gevolg van wisselende situaties en niet van wisselende omstandigheden en ten slotte worden de werkzaamheden niet beïnvloed door beleidsmatige en/of technologische ontwikkelingen.
Bezwaar is ongegrond.

Trefwoorden: