Datum uitspraak: 15-12-2011
Nummer uitspraak: 104946
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens bezwaarde bevinden zijn werkzaamheden zich op het niveau Projectmanager schaal 12. De functiebeschrijvingen Projectleider (schaal 11) en Projectmanager (schaal 12) uit het voorbeeldmateriaal FUWA BVE liggen tamelijk dicht bij elkaar. Het doorslaggevend verschil hangt samen met de lange looptijd, de grootschaligheid en hoge complexiteit van de projecten waaraan de Projectmanager leiding geeft. De schaal-12 functie bevindt zich ten opzichte van de schaal-11 functie op (duidelijk hoger) strategisch niveau. Gebleken is dat de werkzaamheden van bezwaarde voornamelijk van coördinerende aard zijn. Zijn rol is die van een projectcoördinator die beschikt over een goed functionerend netwerk en die belast is met qua omvang beperkte leidinggevende taken. De werkzaamheden van bezwaarde ontstijgen niet de aan hem uitgereikte functie.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: