Datum uitspraak: 06-01-2003
Nummer uitspraak: 102059
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster met maximumschaal 2, is in het kader van de invoering FUWA-BVE geplaatst in de functie van restaurantmedewerker met maximumschaal 2. De werkneemster maakt aanspraak op een hogere schaal omdat zij van oordeel is dat zij niet in een kantine maar restaurant werkt waar complete maaltijden worden bereid en geserveerd. Hiervoor heeft zij ook een cursus moeten volgen. De Commissie oordeelt dat de werkgever in de functiebeschrijving al heeft aangegeven dat de werkneemster werkzaam is als restaurantmedewerker. Voorts is de schaalgrootte van de locatie voldoende verwerkt in de scores op de kenmerken. De opleidingsvereisten zijn in de functiebeschrijving opgenomen en zijn ook juist gewaardeerd. Slechts de score op het kenmerkt "aard van de contacten" is niet juist. In de functie van de werkneemster is sprake van informatie-uitwisseling en dienstverlening en voorts is klantvriendelijkheid noodzakelijk. De score op dit kenmerk dient 2 in plaats van 1 te zijn. Hiermee blijft de totaalscore binnen de grens welke behoort bij een schaal 2 functie.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: