Datum uitspraak: 07-03-2014
Nummer uitspraak: 106025
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde biedt bij storingen hulp door eerst te proberen het probleem zelf op te lossen, hetzij door telefonisch advies hetzij door fysieke hulp op de werkplek. Pas als dit niet tot een oplossing leidt of als op voorhand al duidelijk is dat bezwaarde het probleem niet zelf op kan lossen, verwijst zij naar een extern bureau. Omdat dit meer is dan eerstelijns-hulp, is bij de kenmerken 4 en 6 een score 3 passend, waardoor de totale somscore uitkomt op 32 punten. Daardoor dient de functie te worden gewaardeerd met schaal 6, hoofdgroep IIIb. Ook de functiebeschrijving dient te worden aangepast. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: