Datum uitspraak: 14-01-2014
Nummer uitspraak: 105948
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde wil schaal 8, subsidiair schaal 7. Hij heeft een voorbeeldbeschrijving van de functie systeembeheerder schaal 8 ingebracht. Deze beschrijving vermeldt geen indelingsniveau en bestaat slechts uit scoringskenmerken/criteria, overgenomen uit het fuwa-systeem. Dit verdraagt zich onvoldoende met het fuwa-systeem dat juist is bedoeld om de werkzaamheden waarmee de functiehouder is belast, te beschrijven zodat deze getoetst kunnen worden aan de kenmerken en scores van fuwa. Niet is gebleken dat deze beschrijving behoort tot het voorbeeldmateriaal van fuwa-vo. Daarenboven heeft bezwaarde niet aangevoerd noch is gebleken dat zijn functiebeschrijving overwegend onjuist is. De overgelegde voorbeeldfunctie is niet van toepassing op de werkzaamheden van bezwaarde. Het geschil spitst zich toe op fuwa-kenmerk 13, de aard van de contacten. De functie in schaal 7 scoort op dit kenmerk een 3 tegenover een score 2 voor de huidige functie van bezwaarde. Bezwaarde maakt werkafspraken binnen de eigen organisatie en met externe relaties over het werk dat hijzelf oplevert of dat door derden wordt opgeleverd. Bezwaarde inventariseert samen met leveranciers en uitvoerders gewenste technische aanpassingen in schoolruimten. De uitvoering van hardware-aanpassingen gebeurt ook als de school voor onderwijs open is, zodat bezwaarde tactvol dient samen te werken met collega's en voorts geldt dat hij de verschillende leveranciers van projecten meeneemt in de noodzaak tot samenwerken. Dit rechtvaardigt in voldoende mate een score 3 op kenmerk 13. De somscore van de veertien fuwa-kenmerken komt daardoor op 35 punten waar salarisschaal 7 aan is gekoppeld. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: