Datum uitspraak: 21-05-2021
Nummer uitspraak: 109627
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft op grond van artikel 5.6 cao po een heroverwegingsproces voor de functies op de scholen ingericht. In verband hiermee heeft de werkgever op basis van een door een extern adviesbureau opgestelde quickscan de functiebeschrijvingen van met name de directiefuncties aangepast. De werknemer wordt de functie toegedeeld van adjunct-directeur met schaal A11.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
De werknemer wordt in de praktijk belast met werkzaamheden die in oorsprong bij de directeur liggen. Daarmee verricht zij een aantal taken die de functie van adjunct-directeur A11 overstijgen, zoals het zelfstandig opstellen van het schoolplan. Ook is zij betrokken bij visieontwikkeling van de school, voert zij functioneringsgesprekken en maakt zij deel uit van het bovenschools leerteam met een regionale functie. 

Trefwoorden: