Datum uitspraak: 13-04-2021
Nummer uitspraak: 109607
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft op grond van artikel 5.6 cao po een heroverwegingsproces voor de functies op de scholen ingericht. Dit heeft geleid tot een aangepast functieboek waarbij aansluiting is gezocht bij de in overleg door de sociale partners vastgestelde normfuncties.
Hierop heeft de werkgever bezwaarde meegedeeld dat haar functie zou worden ingedeeld in die van medewerker administratief en secretarieel A, met schaal 4. 

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
De scores op de kenmerken 3 en 8 zijn naar het oordeel van de Commissie niet een 1 maar een 2. Daarmee overstijgt de somscore het niveau van de vastgestelde functie. 
De werkgever dient, bij voorkeur onder raadpleging van een gecertificeerde functiewaarderingsdeskundige, over te gaan tot het nemen van een nieuwe beslissing.  

Trefwoorden: