Datum uitspraak: 16-04-2021
Nummer uitspraak: 109617
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft op grond van artikel 5.6 cao po een heroverwegingsproces voor de functies op de scholen ingericht. Dit heeft geleid tot een aangepast functieboek waarbij aansluiting is gezocht bij de in overleg door de sociale partners vastgestelde normfuncties.
Hierop heeft de werkgever bezwaarde meegedeeld dat haar functie zou worden ingedeeld in die van medewerker administratief en secretarieel A, met schaal 4, zulks zonder financiële consequenties. 

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
De werknemer verricht een aantal taken die het niveau van de functie overstijgen. In de praktijk doet de werknemer deze taken al langere tijd. Aldus geldt dat de werkgever heeft gedoogd dat genoemde taken, substantieel in omvang en structureel in duur, door bezwaarde werden verricht. Daarmee gelden deze als tot de functie behorende taken.

Trefwoorden: