Datum uitspraak: 07-04-2021
Nummer uitspraak: 109536/109637/109638/109639/109641
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever besluit over te gaan tot invoering van een nieuw functiehuis met generieke beschrijvingen.  Hij kent aan de werknemer, die belast is met de leiding van de school, de functie toe van teamleider met schaal 11.  

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
In de referentieperiode was de werknemer belast met leidinggeven aan het team alsmede met werkzaamheden op het gebied van meerjarenplanning, meerjarenbeleid en visievorming. De werknemer kent een grote mate van zelfstandigheid en de werkzaamheden kennen een meerjarenkarakter. Formeel deed de werknemer deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een regiodirecteur, maar deze verantwoordelijkheid was in de praktijk voornamelijk procesmatig en niet inhoudelijk. 

Trefwoorden: