Datum uitspraak: 15-02-2002
Nummer uitspraak: 102131
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10 maakt bezwaar tegen de systematiek van FUWA-BVE omdat hij onder de huidige omstandigheden geen perspectief heeft op plaatsing in schaal 11. De Commissie passeert dit onderdeel van het bezwaar omdat de systematiek van FUWA-BVE op grond van de CAO-BVE ook voor de Commissie een gegeven is waaraan zij zich dient te houden. Voorts maakt de werknemer bezwaar tegen de functiebeschrijving in relatie tot de opgedragen werkzaamheden. De Commissie is van oordeel dat de werkzaamheden ten aanzien van het opstellen van een curriculum onder de functiebeschrijving van de BVE docent 10 vallen. Beroep op gelijkheidsbeginsel wordt niet gehonoreerd omdat collega-docenten ook zijn geplaatst in 10-functies doch vanuit historisch perspectief worden bezoldigd volgens schaal 11.
Bezwaar ongegrond.