Datum uitspraak: 31-10-2013
Nummer uitspraak: 105818
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde onderhoudt de directe contacten met de leerling en zijn verzorgers en brengt informatie daarover in bij de commissie voor plaatsing en begeleiding. Zij neemt beslissingen op het gebied van kortlopende hulpverlening. Bezwaarde draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen op het vlak van voortdurende of langlopende hulpverlening. Van haar wordt een hbo werk- en denkniveau verlangd. Zij stemt af met collega's en hulpverleners.
Dientengevolge is de waardering van de werkzaamheden op de bestreden kenmerken 5, 8 en 9 met een score 2 juist. Er bestaan duidelijke kaders in de vorm van werkafspraken, regels en voorschriften voor de werkzaamheden van bezwaarde. Het effect van haar beslissingen is duidelijk en op zeer korte termijn (binnen een paar maanden) vast te stellen. Voorts hoeft bezwaarde niet - in de zin van fuwa - in te spelen op onverwachte omstandigheden en/of nieuwe ontwikkelingen of verschuivingen van beleid. De waardering op kenmerk 14 is niet juist omdat in het geval van bezwaarde niet slechts sprake is van informeren, maar van afstemmen waar het de kortlopende hulpverleningstrajecten betreft, in welk geval een score 3 aan de orde is. In zoverre is het bezwaar gegrond. 

Trefwoorden: