Datum uitspraak: 14-08-2018
Nummer uitspraak: 108283
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van 9 met het syndroom van Down zit in groep 1/ 2 van een reguliere basisschool. De school heeft een tlv aangevraagd omdat de leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt en sociaal geïsoleerd raakt. Bij de aanvraag heeft de school naast twee deskundigenadviezen gegevens over de leer- en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling gevoegd. Het swv heeft de aanvraag toegekend. Ouders zijn het daar niet mee eens en hebben zich gewend tot de Commissie. 

Advies van de Commissie
De gebreken t.a.v. het opp en de deskundigenadviezen kunnen in de beslissing op bezwaar hersteld worden. Het besluit tot toekenning tlv kan vervolgens gehandhaafd worden.

Toelichting
In het ondersteuningsplan staat dat het opp moet worden ingediend bij de aanvraag tlv. Bij de aanvraag ontbrak een opp. Wel waren er stukken waaruit blijkt hoe de leerling is begeleid en hoe hij zich heeft ontwikkeld. Het swv had moeten motiveren waarom is afgeweken van de eigen procedure.  
In de wet staat dat deskundigen een advies opstellen over de aanvraag. Zij moeten onpartijdig zijn. De eerste deskundige moet een orthopedagoog of kinderpsycholoog zijn, de tweede een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of maatschappelijk werker.
Een van de deskundigen die een advies heeft opgesteld is niet onpartijdig, doordat zij is betrokken geweest bij de begeleiding van de leerling. Bovendien is gebleken dat de eerste deskundige een pedagoog was en de tweede een orthopedagoog. Daarmee is niet voldaan aan de wet.