Datum uitspraak: 16-07-2019
Nummer uitspraak: 108742
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De deskundigenverklaring bevat een handtekening van de deskundigen, onder waarnemingen en conclusies van anderen. De moeder van de leerling maakt bezwaar tegen de tlv, mede omdat de deskundigenverklaringen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit in te trekken en op basis van twee actuele deskundigenadviezen een nieuw besluit te nemen. Kostenveroordeling.

Toelichting
De deskundigenverklaring is onvoldoende onderbouwd. De deskundige moet op basis van de eigen deskundigheid een beargumenteerde visie geven op de vraag of voor de leerling een tlv speciaal onderwijs passend is. Daarbij moeten de procedure en de criteria die volgens het Ondersteuningsplan voor beoordeling van de aanvraag gelden, meegewogen worden.
Het samenwerkingsverband moet bij de beslissing op bezwaar uitgaan van de actuele onderwijsbehoefte. Daar is voor deze leerling des te meer reden voor omdat er sprake is van actuele ontwikkelingen in de vorm van behandelingen. Het deskundigenadvies van 9 mei 2019 dat slechts teruggrijpt op de situatie van de leerling ten tijde van de tlv-aanvraag (zomer 2018) is niet dragend voor de tlv.