Datum uitspraak: 19-03-2018
Nummer uitspraak: 108078
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor een leerling op het speciaal basisonderwijs wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, cluster 4 afgegeven. De deskundigen hebben zich gebaseerd op summiere informatie van de directeur en de leerkracht van de sbo-school. Verder herhalen de deskundigen wat in het eerdere sbo-advies staat geschreven. Er is geen informatie van moeder meegenomen, nu zij contact heeft geweigerd.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond. De toelaatbaarheidsverklaring kan niet worden gehandhaafd.

Toelichting
De deskundigen gaan uit van bepaalde persoonsgebonden kenmerken van de leerling, op grond waarvan zij menen dat speciaal onderwijs aangewezen is. Een duidelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Door uitsluitend af te gaan op het summier gerapporteerde gedrag, zonder te beschikken over recente onderzoeksgegevens en eventuele handelingsadviezen, is onvoldoende duidelijk hoe tot het advies is gekomen dat cluster 4-onderwijs voor de leerling nu aangewezen is.