Datum uitspraak: 23-04-2012
Nummer uitspraak: 105180/105185/105191/105197
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De functiebeschrijving strategisch projectleider bevat overwegend uitvoerende en tactische werkzaamheden tussen afgebakende kaders met een beperkte invloedsfeer op beleid en externe contacten. De verantwoordelijkheid voor het projectmanagement komt mede tot uitdrukking bij de kenmerken 13 en 14 (aard en doel van de contacten). De respectievelijke scores 4 en 3 op deze kenmerken wijzen op het bestaan van belangentegenstellingen en het verkrijgen van afstemming over de uitvoering van beleid en onderwijsprogrammering. De vrijheid van uitvoering van de werkzaamheden met een score 4 op kenmerk 6 is ruim te achten, doordat deze slechts wordt begrensd door fundamentele wijzigingen in de strategische koers of het vaststellen van nieuwe ontwikkelingsrichtingen. Niet weersproken is dat er voor de uitvoering van werk sprake is van samenhangende richtlijnen of specifiek geformuleerde beleidslijnen, zodat een score 3 op kenmerk 9 (kader) redelijk is te achten. Een waardering in schaal 11 is derhalve passend. Bezwaarde is niet belast met strategie of strategisch beleid. In de hoofdlijnen van de functiebeschrijving zijn in voldoende mate alle substantiële kenmerken opgenomen. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: