Datum uitspraak: 19-04-2012
Nummer uitspraak: 105248/105232/105225/104876/104892
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarden geven aan een mbo-instelling les op de afdeling voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het betreft voornamelijk lessen in de bovenbouw van hetzij vwo, havo dan wel vmbo-t waarbij de leerlingen in korte tijd worden voorbereid op het examen. Het in korte tijd naar het eindexamen begeleiden van leerlingen via les- en oefenstof kan tot de werkzaamheden van een docent LB behoren. De waardering van een overeenkomstige specifieke docententaak behoeft in het voortgezet onderwijs in beginsel niet anders te zijn. Het vavo- en mbo-onderwijs verschillen in termen van functiewaardering niet doorslaggevend van elkaar, zodat in het functiebouwwerk met overeenkomstige functiebeschrijvingen, geldend voor beide vormen van onderwijs kan worden volstaan. Bezwaarden waren in het refertejaar niet belast met onderwijsontwikkeling en het daarbij behorende besluitvormingsproces. De functie docent LB is passend. Bezwaren ongegrond.

Trefwoorden: