Datum uitspraak: 23-07-2010
Nummer uitspraak: 104417/19/20/27/54/55
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarden stellen dat zij ook pedagogisch-didactische werkzaamheden van groepsleerkrachten uitvoeren, dat dit niet in de functiebeschrijving van onderwijsassistent staat beschreven en dat hun functie met schaal 4 te laag is gewaardeerd.
De functie van onderwijsassistent was op de school in het verleden weliswaar een praktisch-ondersteunende verzorgende functie, maar die heeft zich in de loop der jaren inhoudelijk ontwikkeld tot een functie waarbij ook ondersteunende pedagogisch-didactische werkzaamheden worden verricht. Bezwaarden geven in de niveaugroepen instructie en bepalen daarbij zelf welke lessen zij, uiteraard binnen de gebruikte methoden, gebruiken. Dat komt overeen met een deel van de werkzaamheden behorende bij de functie Leraarondersteuner schaal 7. Alles overziende is de functie van bezwaarden in de functie Onderwijsassistent (schaal 4) niet passend beschreven en gewaardeerd. De Commissie zal dan ook adviseren de bezwaren gegrond te verklaren.

Trefwoorden: