Datum uitspraak: 19-04-2012
Nummer uitspraak: 105263/105270/105271/105727/105287/105301
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Aan bezwaarden is op 17 december 2010 door de werkgever de functie docent LB toegekend. Bezwaarden hebben niet eerder dan bij brief van 10 januari 2012 bezwaar ingediend, zodat de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar overschreden is. Bezwaarden hebben overwegend aangevoerd dat zij uit solidariteit met collega's en uit bezorgdheid voor het voortbestaan van het vavo het bezwaarschrift hebben ingediend. Dit zijn geen argumenten die kunnen leiden tot het oordeel dat bezwaarden niet in verzuim geweest zijn. Hierdoor zijn de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk vanwege niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor indiening van bezwaar bij de Commissie. Volgens artikel 6 van het reglement van de Commissie kan van het horen van partijen worden afgezien indien, ingevolge lid 2 van deze bepaling, het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. De Commissie oordeelt de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk en heeft afgezien van het horen van partijen.